General Knowledge : India Misscellaneous : Recipients of Bharat Ratna Award

Recipients of Bharat Ratna Award

ADVERTISEMENT

GK 2015 Question Bank CD -

Recipients of Bharat Ratna Award
General Studies Question Bank CD

NameAwarded in
Dr.Sarvepalli Radhakrishnan (1888 - 1975)1954
Chakravarthi Rajagopalachari (1878 - 1972)1954
Dr.Chandrasekhar Venkatraman (1888 - 1970)1954
Dr.Bhagwan Das (1869 - 1958)1955
Dr.Mokshagundam Viswesvaraya (1861 - 1962)1955
Jawaharlal Nehru (1889 - 1964)1955
Govind Vallabh Pant (1887 - 1961)1957
Dr.Dhondo Keshav Karve (1858 - 1962)1958
Dr.Bidhan Chandra Roy (1882 - 1962)1961
Purushotham Das Tandon (1882 - 1962)1961
Dr.Rajendra Prasad (1884 - 1963)1962
Dr.Zakir Hussian (1897 - 1969)1963General Studies Question Bank CD

NameAwarded in
Dr.Pandurang Vamman Kane (1880 - 1972)1963
Dr.Lal Bahadur Shastri (Posthumous) (1904 - 1966)1966
Indira Gandhi (1917 - 1984)1971
Varaha Giri Venkata Giri (1884 - 1980)1975
Kumaraswami Kamaraj (Posthumous) (1903 - 1975)1976
Mary Teresa Bojaxhiu (Mother Teresa) (1910 - 1997)1980
Acharya Vinoba Bhave (Posthumous) (1895 - 1982)1983
Khan Abdul Ghaffar Khan (1890 - 1988)1987
M.G. Ramachandra (Posthumous) (1917 - 1987)1988
Dr. B.R. Ambedkar (Posthumous) (1891 - 1956)1990
Dr. Nelson Mandela (1918)1990
Morarji Desai (1896 - 1995)1991
Rajiv Gandhi (Posthumous) (1944 - 1991)1991
Sardar Vallab Bhai Patel (Posthumous) (1875 - 1950)1991
J.R.D. Tata (1904 - 1993)1992
Satyajit Ray (1922 - 1992)1992
Moulana Abul Kalam Azad (Posthumous) (1888 - 1958)1992
Aruna Asaf All (Posthumus) (1909 - 1996)1997
Gulzarilal Nanda (Posthumous) (1898 - 1997)1997
A.P.J. Abdul Kalam (1931)1997
M.S. Subbulakshmi (1916 - 2004)1998
C. Subramaniam (1910 - 2000)1998
Jayaprakash Narayan (Posthumous) (1902 - 1979)1999
Dr. Amartiya Sen (1933)1999
Pandit Ravi Shankar (1920)1999
Gopinath Bordoloi (Posthumous) (1890 - 1950)1999
Latha Mangeshkar2001
Bismilla Khan2001

TAGS: , , ,

Recipients of Bharat Ratna Award – Sarvepalli Radhakrishnan History – Jawaharlal Nehru Award – Indira Gandhi Bharat Ratna

India Misscellaneous Related : Recipients of Bharat Ratna, Bharat Ratna Recipients, Bharat Ratna, Recipients of Bharat Ratna Award, Indian Misscellaneous, First Bharat Ratna Award Winner, Recent Bharat Ratna Award Winner, Bharat Ratna Award in India, Bharat Ratna Awardees, Bharat Ratna Awardees in India, Latest Bharat Ratna Awardee, GK Current Affairs 2010, GK Current Affairs Questions, GK Current Affairs India, Latest GK Questions 2010, Bharat Ratna Award Recipients, Latest GK Questions of India, GK about India, GK Today Current Affairs, GK Questions on Current Affairs, Recipients of Bharat Ratna Award, General Knowledge Questions and Answers, General Knowledge Today, Misscellaneous in India, General Knowledge about India, General Knowledge about current Affairs, Latest General Knowledge, Misscellaneous, General Knowledge in Current Affairs, Latest General Knowledge Questions, Latest General Knowledge and Current Affairs, Latest General Knowledge India, General Knowledge about Current Affairs, General Knowledge Questions,

Posted In general knowledge : india misscellaneous : Leave a response for recipients of bharat ratna award by priya

Leave a Comment for Recipients of Bharat Ratna Award