Konkan Gyanpeeth Sanstha’s College Of Engineering

Konkan Gyanpeeth Sanstha’s College Of Engineering
Dahivali Market Yard, Sahakar Nagar,
Tal Karjat,
Distt. Riagad 410201
Maharashtra
Ph : 02148-22580