Shri Siddeshwar Shikshan Mandal’s

Shri Siddeshwar Shikshan Mandal’s
College of Architecture
Regd. Add. : 283/38, Kolgiri Nagar, Air Port Road,
Majrewadi, Post-Tikekarwadi,
Solapur – 413 225. Maharashtra